Over Oya’s Zorg & Coaching

Oya’s Zorg & Coaching is een jonge zorgaanbieder die zich richt op mensen, in het bijzonder Afro- Caribische Nederlanders, met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Oya’s Zorg & Coaching creëert een veilige haven voor onze deelnemers, waarin er rekening wordt gehouden met hun etnisch-culturele achtergronden. De deelnemer staat centraal bij de verleende zorg. Kracht van Oya’s Coaching & Consultancy is om naar de mogelijkheden van de deelnemers te kijken in plaats van de beperkingen. Ieder deelnemer is uniek en de zorg wordt ook hierop afgestemd door het leveren van maatwerk.

Individuele Begeleiding

Bij Oya’s Zorg & Coaching staat de zorgvraag van de cliënt centraal. Samen met de cliënt wordt er een individueel zorgplan cq ondersteuningsplan opgesteld, waarin alle doelen van de begeleiding worden geformuleerd.
De doelen zijn gebaseerd op de leefgebieden; huisvesting, financiën, dagbesteding, praktisch functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren, lichamelijk functioneren en zingeving.  Samen met de cliënt wordt de stand van zaken met betrekking tot deze leefgebieden geïnventariseerd en acties besproken. De ondersteuning die direct door de begeleider kan worden geboden, wordt direct ingezet. Is het nodig dat er op bepaalde leefgebieden specialistische hulp komt, dan zal de begeleider de cliënt ondersteunen om de juiste hulp in te schakelen.

Ambulant

Oya’s Zorg & Coaching ambulant is bedoeld voor mensen die een eigen woning of kamer hebben, en steun of hulp nodig hebben. De begeleiders komen bij de cliënt thuis en bieden ondersteuning op diverse gebieden.
De steun of hulp is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. De begeleiders bieden ondersteuning bij praktische zaken zoals structuur in de week aanbrengen en het opruimen en ordenen van de woonruimte; ook hulp bij financiële en administratieve zaken hoort bij de begeleiding. Tevens bieden zij begeleiding bij de contacten van cliënten met instellingen, huisarts of behandelaar.  Verder geven de begeleiders ondersteuning bij het vinden of behouden van dagbesteding en bij het oefenen van voor de cliënt moeilijke situaties.

Woongroep

Huisvesting bij Oya’s Zorg & Coaching gaat altijd in combinatie met zorg. De woning van Oya’s Zorg & Coaching staat midden in een gewone Rotterdamse wijk, waardoor de cliënten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden midden in de samenleving.
In de woongroep leren de cliënten hun dagelijkse leven te structureren. Ze krijgen handvatten aangereikt zodat ze praktische zaken kunnen regelen en  leren ze om samen met anderen een huishouden te voeren. In de woongroep wordt aandacht besteed aan de sociale vaardigheden van de cliënt, aan de wijze waarop de cliënt reageert op zijn omgeving en op de wijze waarop de cliënt omgaat met zijn geld.

Contact

Postbus 9309 4801 LH Breda
0615103484
info@oyaszorg.nl
Oya’s Zorg & Coaching is lid van Klachten Portaal Zorg.

Hiermee voldoen wij aan de eisen in klachtrecht en geschillenrecht gesteld in de Wkkgz.